Llogaria rrjedhëse është një instrument bazë mbi të cilin klienti ndërton marrëdhënien e tij afatgjatë me bankën.

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare. 

Avantazhet e  llogarisë rrjedhëse :

 • Merrni pagën apo pensionin
 • Pajiseni me kartë debiti VISA apo Mastercard
 • Kryeni veprime të pakufizuara pagesash përmes kartës
 • Kryeni veprime të pakufizuara në sportelet e bankës
 • Kryeni veprime në  ATM-të  e rrjetit Credins apo ATM kombëtare e ndërkombëtare
 • Pajiseni me informacion mbi veprimet në llogarinë tuaj
 • Kryeni pagesa për palë të treta
 • Kryeni pagesa për shpenzimet e energjisë, telefoni, ujë, internet etj
 • Përfitoni pagesa apo transferta në favorin tuaj
 • Kryeni transferta brenda apo jashtë vendit
 • Pajiseni me shërbimin e Credins online
 • Aktivizoni shërbimin e pagesave automatike
 • Aktivizoni shërbimin e pensionit vullnetar
 • Aplikoni për kredi personale apo konsumatore
 • Aplikoni për overdraft (tepricë debitore)
 • Aplikoni për kartë krediti

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar. Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

Llogaria rrjedhese ka nje kosto mujore fikse që pasqyrohet në kushtet e punës të Credins bank.

Dokumentacioni :

– Karta e identitetit ose pasaporta

– Kontrata e Llogarise Rrjedhëse

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Kartë Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard...

Lexo më shumë Read More

Kredi Konsumatore

Kredia konsumatore është zgjidhja për të plotësuar nevojat tuaja personale si

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins