Në Credins ju mund të hapni një Llogari Rrjedhëse për të marrë pagën tuaj. Hapja e llogarisë është individuale dhe ju i përcillni punëdhënësit tuaj numrin IBAN ku duhet të depozitojë pagën tuaj. 

Ne kujdesemi që llogaritë e pagave të përfitojnë gjithmonë avantazhe konkuruese.

Duke zgjedhur të hapni llogarinë tuaj të pagës në Credins, ju përfitoni shumë shërbime të tjera :

  • Kartë bankare Visa ose Mastercard, në lekë ose në Euro në përputhje me monedhën tuaj
  • Konfirmim në celular për kreditimin e pagës
  • Credins online falas për të aksesuar në çdo kohë dhe në çdo vend, llogarinë tuaj.
  • Norma interesi preferenciale për pagën apo overdraftin
  • Mundësi për Pension Vullnetar dhe shumë lehtësira të tjera

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar. Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

Paketa Pagamarrës

Nëse merr pagën në bankën Credins, tashmë ke shumë përfitime. Një shportë me produkte dhe shërbime bankare krijuar enkas për ty! Eja në bankën tënde. Pranë teje për çdo gjë që të duhet.

Lexo më shumë Read More

Kartë Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard WORLD Credit nga Credins bank për të blerë një biletë udhëtimi prej

Lexo më shumë Read More

Kredi konsumatore

Kredia konsumatore është zgjidhja për të plotësuar nevojat tuaja personale si udhëtime, blerje paisjesh shtëpiake, mbulim shpenzimesh mjekësore, pagesa tarifash shkollore…

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins