Karakteristikat

  • Depozitoni dhe tërhiqni para sa herë të doni
  • Ndryshe nga Llogaria Rrjedhese, ju mund të përfitoni interes mbi balancën ditore të llogarisë.
  • Ndryshe nga Depozita me Afat ju nuk keni nevojë të përcaktoni një periudhë të caktuar për të pakësuar ose shtuar shumën.
  • Menaxhoni paratë tuaja në mënyrë optimale.
  • Aplikoni për kartë bankare.
  • Merrni transferta nga jashtë.

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar. Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

Llogaria e Kursimit ose Depozita pa Afat është një llogari me karakteristika të veçanta midis Llogarisë Rrjedhëse dhe Depozitës me Afat.

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Kartë Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard WORLD Credit nga Credins bank për të blerë një biletë udhëtimi prej

Lexo më shumë Read More

Kredi konsumatore

Kredia konsumatore është zgjidhja për të plotësuar nevojat tuaja personale si udhëtime, blerje paisjesh shtëpiake, mbulim shpenzimesh mjekësore, pagesa tarifash shkollore…

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins