YOU ARE CREDINS

Ky program synon përthithjen dhe trajnimin e studentëve me rezultate të larta për ti përgatitur si bankier të suksesshëm pranë Credins Bank.

 • RRETH PROGRAMIT
 • ÇFARË NE KËRKOJMË
 • HAPAT PËR TU BËRË PJESË E PROGRAMIT
 • #YOUARECREDINS NJË HISTORI SUKSESI PËR REKRUTIMET NË CREDINS BANK.

 

 1. RRETH PROGRAMIT

Programi #YOUARECREDINS është një eksperiencë e vlefshme me anë të së cilës do të hidhni hapat e para të karrierës në një nga Bankat më të suksesshme në vënd . Ju do te jeni të rrethuar nga mentorët dhe ekspertët më të mirë të Credins Bank. Pjesëmarrësit ne këtë program gjithashtu do të përfitojnë nga leksionet më trajnues Shqiptar dhe Ndërkombëtar të certifikuar në fushën e zhvillimit të aftësive. Ky program i cili është konceptuar të zgjasi 3 muaj, është një ndërthurje e trajnimit teorik dhe praktik perkatësisht e ndare ne 2 faza. Faza e pare përqëndrohet kryesisht në trajnime teorike, ndërsa në fazen e dytë kandidatët do te vendosin në praktike njohuritë e përvetsuara ne fazen e pare. Në fund të programit të gjithë pjesëmarresit do të vlerësohen me shpërblime dhe bonuse për punën dhe kohën që do ti kushtojne kësaj experience si dhe do të pajisen me një certifikatë pjesëmarrje.  

 1. ÇFARË NE KËRKOJMË

Studente të diplomuar në Shkenca Ekonomike, Drejtësi, Teknologji Informacioni dhe Gazetari Ekonomike me mesatare mbi 8, të cilët kane ambicie për të filluar karrierën e tyre në Sektorin Bankar si dhë dëshirë për t’u shërbyer klienteve tanë. Studentë që kanë pasion për të qënë të suksesshëm, duke dhënë kontributin e tyre jo vetëm për banken Credins por dhe për sistemin Bankar. Studentë që u pëlqen të sfidojnë vetveten duke ofruar zgjidhje të shpejta, efektive dhe novative. Studentë që kanë aftesi të mira komunikuese, bindëse, ndërvepruese, analitike dhe që janë të gatshëm për ti zhvilluar më tej keto aftësi.

 • Aplikimi Online

  Aplikimi Online duhet të bëhet vetëm në WEB-faqen e Credins Bank

 • Zhvillimi i testimit

  Të gjithë kandidatët që do të plotësojnë kriteret për programin do të njoftohen për zhvillimin e testimit online.

 • Intervista e Parë

  Kandididatët që kane marre piket e mjaftueshme në testim do të njoftohen për të zhvilluar Intevisten e pare. Në intervistën e parë kandidatët duhet të paraqesin Letren e Motivimit dhe Listën e Notave.

 • Intervista e Dyte

  Kandidatët që do te përzgjidhen nga Intervista e pare do të njoftohen për të zhvilluar intervistën e dyte.

Programi #YOUARECREDINS një histori suksesi për rekrutimet në Credins Bank. Një histori suksesi për rekrutimet në Credins Bank, ku gjate programeve të mëparshme, konkretisht 6 të tilla, janë përzgjedhur 95 studente nga të cilët janë rekrutuar 85 punonjës dhe më tepër se gjysma e tyre janë zhvilluar dhe promovuar në pozicione të reja.

*FAZA E APLIKIMIT KA PERFUNDUAR*

(Only PDF max 2mb format)

I confirm the completeness and authenticity of the above information and authorize Credins Bank to process my personal data only for the Bank's internal use.

“We guarantee that the data collected through this application will be processed in accordance with the Law No.9887, dated 10/03/2008 "On the Protection of Personal Data" as amended, as well as the legal and sub-legal acts issued for its implementation. You, as a data subject, enjoy all the rights provided by law. Credins Bank protects all data in secure environments and systems until the expiration of the deadline set out in the Instruction No. 20 dated 03.08.2012 of the Commissioner for the Right to Information and Protection of Personal Data, "On the Processing of Data in Banking Sector ", then the data is destroyed.”

This post is also available in: sq

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins