home-fb vendimi-Asamblese-se-Aksionereve-25shkurt2016 | Credins Bank