home-fb Siguri dhe thjeshtesi me teknologji te reja, ne Credins Bank