Fondi i besnikerise "Jete me kursim" | CSR | Credins Bank Shpërndahet fondi i besnikërisë “Jetë me kursim” – Credins Bank