Pergjegjesia Sociale ne Credins pergjate tremujorit te pare te 2019

Për Credins Bank, përgjegjësia e sociale, ka të bëjë me krijimin e një vlere të qëndrueshme për klientët, aksionerët, punonjësit dhe palët e tjera të interesit. Ky raportim kryhet në përputhje me formatin e përcaktuar për 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm të Programit për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara.

Credins bank vazhdon angazhimin ne kete drejtim duke mbështetur iniciativa dhe projekte sociale dhe duke u renditur një nga kontribuesit kryesorë në fushën e përgjegjësisë sociale në të gjitha aspektet si institucionale, kulturore, infrastrukturore etj., proces i cili ka afirmuar më tej imazhin e bankës sonë si Banka e të gjithë Shqiptarëve.

Për të lexuar raportin e plotë klikoni si më poshtë:

Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2019

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins