Pergjegjesi Sociale, 2018 | CSR | Credins Bank Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2018 – Credins Bank