Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2017

Për Credins Bank, përgjegjësia e sociale, ka të bëjë me krijimin e një vlere të qëndrueshme për klientët, aksionarët, punonjësit dhe palët e tjera të interesit. Prioriteti ynë i parë është që të veprojmë si një partner financiar i besueshëm për klientët tanë, duke ofruar shërbime dhe këshilla për të përmbushur nevojat e tyre individuale. Besojmë, se qasja në biznes në mënyrë të përgjegjshme, është faktori kryesor që përcakton suksesin tonë afatgjatë dhe ndihmon të promovojë rolin e rëndësishëm që ne luajmë në ekonominë e vendit dhe në shoqëri. Credins Bank, prezanton sa më poshtë aktivitetet e ndërmarra në kuadër të përgjegjësisë sociale përgjatë vitit 2017. Ky raportim kryhet në përputhje me formatin e përcaktuar për 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm të Programit për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara.

Për të lexuar raportin e plotë klikoni si më poshtë:

Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2017

Credins në rrjetet Sociale

View this post on Instagram

Shyqyri Dura, Analist Kredie Agro në Credins Bank, i shpallur Credins Super Star për performancë të shkëlqyer gjatë muajit Qershor, ndan me ne çelësin e suksesit në punën e tij të përditshme. – “Celësi i suksesit në punën time qëndron tek organizimi mjaft i mirë. I qartë për objektivat e vendosura, e filloj diten me një axhendë të caktuar takimesh. Përpiqem të ndërtoj marrëdhenie të besueshme me cdo klient ekzistues ose të ri të bankës që në momentin që e pershendes. Përpiqem të komunikoj thjesht duke identifikuar nevojat që mund të ketë dhe duke e informuar për përfitimet që ka një produkt i bankës për të. Mbi të gjitha, ndërtoj marrdhënie afatgjatë dhe të personalizuar për të patur një klientelë sa më besnike, të cilat më shërbejnë për të gjeneruar klientë të rinj potencialë për bankën”.

A post shared by CREDINS bank (@credinsbank) on

Na kontakto

Gjej Degën