Pergjegjesi Sociale, 2016 | CSR | Credins Bank Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2016 – Credins Bank