Përgjegjësia jonë sociale gjatë vitit 2016

Credins Bank, prezanton sa më poshtë aktivitetet e ndërmarra në kuadër të përgjegjësisë sociale përgjatë vitit 2016. Ky raportim kryhet në përputhje me formatin e përcaktuar për 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm të Programit për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara.

Për të lexuar raportin e plotë klikoni si më poshtë:

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins