Përgjegjësia jonë Sociale gjatë vitit 2015 Përgjegjësia jonë Sociale gjatë vitit 2015 – Credins Bank