Banka Credins bank

Financim 10 milion euro për Credins Bank

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillimi (BERZH) jepë financim 10 milion Euro për Credins Bank. Ky fond do të shërbejë për kreditimin e bizneseve të vogla dhe të mesme vendase si dhe për mbështetjen e zgjidhjeve të financave tregtare të klientëve të bankës. Linja e kredisë për bizneset e vogla dhe të mesme do të jetë me një vlerë prej 8 milion euro dhe do të shërbejë në rritjen dhe diversifikimin e portofolit të SME-ve në Credins Bank. Pjesa tjetër prej 2 milion euro, do të jepet nëpërmjet një linje kredie të veçantë me qëllim financimin e aktiviteteve tregtare të klientëve të Credins Bank. Për më tepër deklaratën për shtyp mund ta shkarkoni në format PDF.

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën