Credins mbështet botimin e librit Ky është Dritëroi im – Kujtime Credins mbështet botimin e librit Ky është Dritëroi im – Kujtime – Credins Bank