k Credins mbështet AGRO-TECH Expo & Forum 2019. | Credins Bank Credins mbështet AGRO-TECH Expo & Forum 2019. – Credins Bank

Credins mbështet AGRO-TECH Expo & Forum 2019.

Credins Bank është një aktor i rëndësishëm në ndërtimin e një komuniteti aktiv dhe qyteteve me zhvillim të qëndrueshëm, duke investuar në aktivitete promovuese të agro-turizmit në të gjithë vendin.

Në kuadër të politikave të përgjegjësisë sociale dhe zhvillimit të vazhdueshëm, Credins, mbështëti AGRO-TECH Expo & Forum 2019.

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën