Një mënyrë shumë e bukur për t’i sjellë jetë vendit ku jetojmë është mbushja e tij me bimësi!

Në kuadër të Objektivit 13: “Ndërmarrja e veprimeve për të luftuar ndryshimin e klimës dhe efektet që pasojnë” Banka Credins në bashkëpunim dhe me Bashkinë e qytetit të Durrësit realizoi mbjellje të pemëve për t’i dhuruar më shumë gjelbërim dhe pastërti qytetit dhe banorëve.

Do të vazhdojmë të kontribuojmë për mjedisin, për të dhënë mbështetjen tonë për një jetesë më të mirë të komuniteteve.

Banka Credins