Credins Bank në panairin e punës “Work and Study”: mbështetëm këtë panair për t’u dhënë mundësi të reja kujt do që ka talent, ambicie dhe dëshirë për të qënë pjese e skuadrës sonë. Panairi “Work and Study” u zhvillua ne disa vende të ndryshme të Shqipërisë dhe ne ishim aty për të informuar dhe ndihmuar të gjithë të interesuarit. 

Banka Credins