Credins Bank mbështet Shkollën 9 vjeçare “Avni Rustemi”

Të lumtur që kontribuam në paisjen me kompjutera të laboratorit të Informatikës të Shkollës 9 vjeçare “Avni Rustemi”. Një mundësi më shumë për çdo nxënës të kësaj shkolle për të zhvilluar më tej: * Aftësitë teknologjike përmes edukimit të hershëm. * Për të praktikuar aftësitë e tyre në grup duke stimuluar të mësuarin. * Për përgatitjen e karrierës së tyre në të ardhmen. Credins Bank beson në vlerat e arsimit dhe kulturës dhe i konsideron një nga kontributet më të çmuara në dobi të komunitetit.

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins