Credins Bank mbështet Shërbimin Kombëtar të Punësimit për hapjen e Zyrës së Punës në qytetin e Vlorës. Credins Bank mbështet Shërbimin Kombëtar të Punësimit për hapjen e Zyrës së Punës në qytetin e Vlorës. – Credins Bank