Ide te gjelbra, 2017 | CSR | Credins Bank Credins Bank mbështet “Ide të Gjelbra 2017” – Credins Bank

Në kuadër të politikave të Përgjegjësisë Sociale, Credins Bank mbështet për të disatin vit rradhazi, Partners Albania for Change and Development në Konkursin Kombëtar “Ide të Gjelbërta 2017”. Konkurs ky, i cili, nëpërmjet ideve miqësore ndaj mjedisit, inkurajon nismat e bizneseve të reja.

Credins, mbështet këtë iniciativë e cila, sjell jo vetëm inovacion dhe zhvillim ekonomik por akoma më tej nxit përfshirjen sociale, punësimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm lokal. Përmes implementimit të këtyre ideve të reja ndërthurret më së miri mënyra e të bërit biznesi në Shqipëri duke ndërgjegjësuar qytetarët, shfrytëzuar burimet natyrore dhe duke kontribuar në nxitjen e turizmit vendas.

Idetë fituese të këtij konkursi ishin të fushave të ndryshme të biznesit. Gjatë dy ditëve të konkurimit, 22 pjesëmarrës, organizata të shoqërisë civile e sipërmarrje të biznesit të vogël prezantuan projekt – idetë e tyre përpara një jurie ekspertësh, e cila përzgjodhi tre idetë më të mira. Idetë fituese janë: 1) “Art Recycling”, e cila synon ngritjen e një biznesi të vogël për prodhimin dhe shitjen e objekteve/produkteve të ndërtuara me materiale të riciklueshme. Ideja synon gjithashtu krijimin e mundësive për të rinjtë që të trajnohen dhe të mësojnë artin përmes riciklimit, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit për përdorimin e materialeve të riciklueshme. 2) “Prodhim dhe Tregtim produkte Aroma Therapy”, ideja e Aroma Therapy Albania, një biznes i vogël që synon të krijojë një linjë produktesh kozmetike aroma-terapike autentike shqiptare, të shëndetshme dhe pa kimikate, të prodhuara nga burime natyrore lokale. 3) “Sofra e Anéve, e cila synon të zhvillojë ture të turizmit të kulinarisë në Gjirokastër, duke u mbështetur në traditën e pasur të “gatimeve të shtëpisë” dhe produktet e kopështeve. Gjithashtu, nëpërmjet kësaj ideje synohet nxitja e prodhimit të produkteve bujqësore lokale, diversifikimi i shërbimeve turistike dhe rritja e punësimit.

This post is also available in: English

Credins në rrjetet Sociale

Banka Credins