Credins Bank është gjithmonë në mbështetje të ideve të reja e inovative

Credins Bank është gjithmonë në mbështetje të ideve të reja e inovative. Këtë herë Zyra e Komisionerit në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale TIK "Hermann Gmeiner" me rastin e 28 Janarit 2020 - Ditës së Mbrojtjes së të Dhënave Personale, janë angazhuar në realizimin e konkursit me temë "Të rinjtë dhe privatësia". Ky konkurs krijues me punime në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) u zhvillua me nxënës të kësaj shkolle, të cilët prezantuan punimet e tyre ku “politikat e privatësisë” ishin elementi kryesor i vlerësimit nga juria. Banka Credins shpërbleu me 10 çmime nxënësit fitues.

Credins në rrjetet Sociale

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins