Investim Credins Bank

Investime në Bono Thesari për Individët Bonot e Thesarit janë letra me vlerë afatshkurtër me afat maturimi deri në 1 vit Aktualisht në Shqipëri emetohen Bono Thesari me afati maturimit 3 6 dhe 12 mujore Ato emetohen nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë Bonot e Thesarit emetohen në formë rregjistri në llogari Për të tregtuar Bono Thesari Institucioni duhet të jetë i liçensuar Credins bank është i liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare AMF për të tregtuar Bono Thesari Çdo investitor ka një vërtetim pronësie Rregjistri i pronësisë së bonove të Thesarit për individet mbahet pranë Bankës së Shqipërisë apo një Bankë tjetër të liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare AMF

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins