This post is also available in: en

Kredia SËBASHKU

This post is also available in:

Lexo më shumë Read More

Kredi Hipotekore

Të kesh një shtëpi apo apartament tëndin është pjesë e ciklit të jetës së çdo familjeje. Por investimi për të blerë një pasuri të paluajtshme është shumë i madh për nje familje që po nis jetën. Shtëpia është e rëndësishme për ju dhe Credins bank në gamën e produkteve të saj ofron forma financimi si Kredia Hipotekore për financim pasurie të paluajtshme.

Lexo më shumë Read More

Overdraft

Overdrafti është një linjë kredie, e cila në shumicën e rasteve lidhet me pagën e individit dhe i jep atij mundësinë të tërheqi në çdo moment nga llogaria rrjedhëse një shumë debitore të barazvlefshme me një deri në pesë paga mujore në varësi të limitit të aprovuar.

Lexo më shumë Read More

Kredi Konsumatore

Të ardhurat e rregullta mujore herë pas here nuk mjafton për të plotësuar kërkesat tuaja konsumatore. Një mobilim bashkëkohor apo funksional, pajisje elektronike për shtëpinë, sistem ngrohje apo kondicionim, pushime apo studime për fëmijët, të gjitha këto ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj dhe të familjes suaj por nuk mund të financohen vetëm me të ardhurat mujore.

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins