Financim atraktiv për çdo profesion të lirë!

Credins Bank vjen me një produkt të ri financiar dedikuar një grupi të caktuar klientësh biznesi të klasifikuar “Profesionet e Lira”. Kredi individuale ose biznesi, me normë interesi konkurruese dhe proçedura të shpejta aprovimi. Paketë e dedikuar extra për çdo kërkesë biznesi: Instalim POS, Kartë Krediti/Debiti, Credins Online.

Kushtet e produktit:

 • Qëllimi i Kredisë: Investim në Biznes Kredi Konsumatore
 • Shuma e financimit: Investim në Biznes deri në 1.500.000 Lekë
 • Kredi konsumatore deri në 1.000.000 Lekë
 • Monedha: Lekë
 • Norma Interesit: Fikse 9.8 %
 • Afati: 60 muaj
 • Garantor: Kredi per biznes pa garantor
 • Kredi konsumatore me garantor biznesin

Avantazhet:

-Normë interesi preferenciale për të gjithë klientët biznes që përfshihen në listën e “Profesioneve të lira”. -Qëllimi i kredisë mund të jetë për biznes si edhe për qëllim konsumator, por në këtë rast biznesi duhet të jetë garantor. – Pa garantor për financime deri në 1.500.000 lekë. -Perfitimi i një sërë produktesh dhe shërbimesh të tjera si, POS, Kartë krediti për biznese dhe Credins Online. -Aprovim i shpejtë dhe proçedura të thjeshta.

Lista e Profesioneve të lira që do të përfitojnë nga ky produkt:

 1. Farmacist
 2. Vlerësues i pasurisë
 3. Avokat
 4. Noter
 5. Përmbarues
 6. Konsulent/këshillues në fushën e ekonomisë, riskut, sigurimeve, si: kontabilist, ekonomist, jurist, inxhinier, këshillues fiskal dhe profesione të fushave të tjera
 7. Ekspert kontabël i regjistruar
 8. Kontabilist i miratuar
 9. Arkitekt
 10. Inxhinier
 11. Projektues
 12. Mjek i përgjithshem
 13. Mjek i specializuar
 14. Dentist i specializuar dhe dentist
 15. Fizioterapist
 16. Laburant
 

Filiali: 48

Filiali: 22

Filiali: 20

Filiali: 3

Filiali: 12

Filiali: 33

Filiali: 29

Filiali: 11

Filiali: 1

Filiali: 25

Filiali: 28

Filiali: 30

Filiali: 23

Filiali: 52

Filiali: 35

Filiali: 27

Filiali: 21

Filiali: 5

Filiali: 19

Filiali: 57

Filiali: 34

Filiali: 51

Filiali: 32

Filiali: 10

Filiali: 24

Filiali: 6

Filiali: 4

Filiali: 40

Filiali: 38

Filiali: 39

Filiali: 31

Filiali: 18

Filiali: 36

Filiali: 26

Filiali: 17

Filiali: 14

Filiali: 15

Filiali: 53

Filiali: 37

Filiali: 46

Filiali: 58

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

Kjo na ndihmon të parandalojmë mesazhet e padëshiruara, faleminderit.

Produkte te Lidhura

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins