Banka Credins Albania Në Credins Bank mund të merrni kredi agro – Credins Bank

kredi agro cover Credins Bank

Financim deri në 3.000.000 Lek pa kolateral
KREDI PËR AGROTURIZEM
Ju gjendemi pranë duke ju mundësuar mbështetje financiare për produkte dhe investime të ndryshme në zhvillimin e agroturizmin.

Financim për investime të reja në ndërtimin e ambienteve.
Investim në makineri dhe pajisje të reja.
Këshilla teknike dhe orientim për të bërë investimet e duhura.
Kushte lehtësuese për aktivitetet e Agroturizmit.
KREDI PËR BLEGTORI DHE BUJQËSI
Ju ndihmojmë të zhvilloni biznesin tuaj duke ju ofruar mbështetje financiare për:

Investime në sera dhe ambiente grumbullimi.
Pajisje të ndryshme blegtorale (frigoriferë qumështi, sistem mjelje etj.)
Blerje inputesh bujqësore dhe blektorale.
Financim me qëllim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit bujqësor.
Mundësi pëe të shlyer kredinë me këste bazë të ciklit të prodhimit.

KREDI AGRO-PERPUNIM
Ne kujdesemi që jut ë zhvilloni biznesin tuaj me pajisje modern duke ofruar kredinë që I përshtatet më mirë situatës suaj financiare.

Financim për blerje lëndë të parë ose ndihmëse.
Investime në dhoma frigoriferike.
Blerje makineri dhe pajisje, infrastrukturë bujqësore ose blegtorale, agropërpunim.
Avantazhet që na bëjnë banka më konkuruese në treg për kredinë Agrobiznes:
Struktura të dedikuara për produktet Agro.
Fleksibilitet dhe asistencë në sigurimin e kolateralit.
Procesim/aprovim I shpejtë I analizave të kredisë.
Norma interesi konkuruese.
Njësi lëvizëse në terren për të qënë sa më afër fermerëve të cilët nuk kanë mundësi të vizitojnë një nga degët tona.
Kushte lehtësuese për fituesit e grant-it të IPAR (AZHBR) dhe projektit “100 fshatrat”.

This post is also available in: English

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins