Blerje me POS:

Ky shërbim u jep bizneseve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet POS (Point of Sale). Klientët mund të blejnë produkte/shërbime duke kryer pagesën me kartë. Pagesat transferohen automatikisht nga karta e klientit në llogarinë e biznesit pranë Bankës.

Avantazhet:

  • Më pak risk lidhur me sigurinë dhe transportin e parasë cash.
  • Mundësi për të rritur numrin e klientelës, sidomos të atyre që preferojnë të mbajnë pak para cash me vete dhe të paguajnë me kartë.
  • Mundësi për të zgjedhur teknologjinë që të përshtatet për sektorin e aktivitetit tënd.

Apliko për POS

Filiali: 48

 

Filiali: 22

 

 

Filiali: 24

 

 

Filiali: 20

 

 

 

Filiali: 3

 

 

 

 

Filiali: 12

 

 

 

 

 

Filiali: 6

 

 

 

 

 

 

Filiali: 4

 

 

 

 

 

Filiali: 7

 

 

 

 

 

 

Filiali: 33

 

 

 

 

 

 

Filiali: 29

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 26

Filiali: 17

 

Filiali: 50

 

 

Filiali: 58

 

 

 

Filiali: 10

Filiali: 45

 

Filiali: 14

 

 

Filiali: 51

 

 

 

Filiali: 15

Filiali: 32

 

Filiali: 16

 

 

Filiali: 34

 

 

 

Filiali: 57

 

 

 

 

Filiali: 8

 

 

 

 

 

Filiali: 19

 

 

 

 

 

 

Filiali: 5

 

 

 

 

 

 

Filiali: 53

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 21

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiali: 46

Filiali: 23

 

Filiali: 13

 

 

Filiali: 30

Filiali: 28

 

Filiali: 25

 

 

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

Kjo na ndihmon të parandalojmë mesazhet e padëshiruara, faleminderit.

Kushtet e punës

Komision Regjistrimi: Falas

Komisione për veprime të kryera: 2.5%

Asistence Teknike: Falas

 

Kontaktoni:

08:30 – 17:00 Cel: +355 67 605 6278

17:00 – 08:30 Tel: +355 4 53 53 000

Produkte te Lidhura

Kartë Debiti

Ky shërbim iu jep mundesinë të terhiqni të ardhurat tuaja në çdo ATM Credins. Karta e Debitit mund të përdoret për...

Lexo më shumë

E-Commerce

Ky shërbim u jep bizneve mundësinë për të pranuar pagesat nëpërmjet website-it të tyre.

Lexo më shumë

Kursi i Këmbimit

Shpejtësi, Dinamizëm, Transparencë. Tregto me profesionistë të tregut FOREX

Lexo më shumë

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins