Njoftim për ndërprerjen e lojës promocionale të fatit “Youth”

Per te lexuar njoftimin e plote kliko këtu

RREGULLORE E LOJËS SË FATIT PROMOCIONALE “Paketa e rinisë”

Credins Bank shpërblen klientët e saj nëpërmjet lojrave të ndryshme promocionale, të cilat kanë për qëllim të rrisin përdorimin e shërbimeve bankare. Për të fituar duhet të bëhesh pjesë e lojës promocionale duke plotësuar kushtet dhe përdorur produktet bankare. Autorizuar nga Ministria e Financave me autorizimin nr. 425 prot.1482/4, dt. 4/11/2022, Banka Credins Sh. A. vjen me lojën promocion që synon nxitjen e përdorimit të shërbimeve bankare të ofruara nga Banka Credins për klientët e saj.

Autorizimi nga Autoriteti i Mbikqyrjes së lojrave të fatit kliko këtu

Loja promocionale do të ofrojë çmimet e mëposhtme:

· Çdo i ri i moshës 18-25 i cili hap një paketë produkte dhe shërbime bankare “Paketa e rinisë” bëhet automatikisht pjesë e lojës promocionale. Me lojen promocionale, Credins ka për qëllim nxitjen e të gjithë të rinjve për tu berë për herë të parë klientë të bankës Credins. Për lojën promocionale do të hidhen tre shorte. Credins do të shpallë 1 fitues në secilen shorte. Çmimi për fitues është lpad 9.  Periudha e shorteut 10.11.2022 – 31.01.2022.

· Çdo i ri i cili është pjesë e paketes bankare “Paketa e rinisë” dhe kryen të paktën 1 veprim duke përdorur aplikacionin Credins Online. Me lojen promocionale, Credins ka për qëllim nxitjen e të gjithë të rinjve që janë pjesë e paketës bankare “Paketa e rinisë” të përdorin aplikacionin Credins Online për të kryer veprimet bankare direkt nga celulari i tyre. Për lojën promocionale do të hidhen tre shorte. Credins do të shpallë 1 fitues në secilen shorte. Çmimi për fitues është smartphone Samsung Galaxy A51. Periudha e shorteut 10.11.2022 – 31.01.2022.

· Çdo i ri cili është pjesë e paketës bankare “Paketa e rinisë” dhe kryen të paktën 1 veprim me kartën e paketës “Paketa e rinisë” bëhet automatikisht pjesë e lojës promocionale. Me lojën promocionale, Credins ka për qëllim nxitjen e përdorimit të kartave Credins për pagesa të ndryshme. Për lojën promocionale do të hidhen tre shorte. Credins do të shpallë 1 fitues në shorteun që do të mbahet. Çmimi për fitues është Laptop HP. Periudha e shorteut 10.11.2022 – 31.01.2022.

· Të gjithë personat që marrin pjesë në shorteun e organizuar në Instagram ku plotesojnë kushtet e kërkuara duke komentuar, tag 3 persona dhe share postimin e shorteut bëhet automatikisht pjesë e lojës promocionale. Për lojën promocionale do të hidhen pesë shorte. Credins do të shpallë 1 fitues në secilen shorte. Çmimi për fitues është Electric Scooter MS Energy e-romobil E10PK. Periudha e shorteut 05.11.2022 – 14.09.2023.

Shpërblimet e Fituesve

Klienti fitues do të kontaktohet nga stafi I bankes Credins për tu njoftuar për çmimin dhe për të vazhduar me proçedurat më tej. Klientit do ti kërkohet të paraqitet në Zyrat e Bankes Credins për të tërhequr dhuratën e fituar.

Fituesit duhet të tërheqin çmimet e tyre me një dokument identifikimi (Kartë Identiteti ose Pasaportë) brenda tre muajve nga data e shpalljes së fituesve. Në rast të mosparaqitjes për tërheqjen e çmimit deri në afatin e përcaktuar, pjesëmarrësit do të humbasin të drejtën për marrjen e tij.

Të përgjithshme

“Banka Credins” sh.a rezervon te drejten që për shkaqe të përligjura që lidhen me mbarëvajtjen e lojës, ta anullojë atë në cdo kohë.

Për të lexuar rregulloren e plotë të lojës promocionale  kliko këtu

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins