Credins Bank We speak your language!

Mikro Kredi

Është fantastike kur gjërat bëhen enkas për ty

Mikrokredia është një mënyrë e thjeshtë dhe fleksibël për të financuar hapjen, zgjerimin, apo çdo ide që lidhet me përmirësimin e aktivitetit të biznesit tuaj. Credins Bank ju ofron interesa konkurruese në treg, sigurim jete FALAS, përshtatje të pagesave të kësteve të kredisë sipas llojit të biznesit dhe sezonalitetit si dhe mundësi shlyerje të parakohshme pa penalitet.

Tani ju mund të financoheni me Mikrokredi, përmes këtyre avantazheve:

  • Procedura të përshpejtuara.
  • Afate kohore të përshtatshme.
  • Interesa kredie të përshtatura me të ardhurat tuaja.

Përfitimet:

  • Shpejtësi në procesim.
  • Interesa konkurruese në treg.
  • Sigurim jete Falas.
  • Përshtatje e planit të pagesës sipas tipit të biznesit dhe sezonalitetit.

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Dokument indentifikimi personal.
  • Certifikatë familjare.
  • Dokument indentifikimi për dorëzanësin.
Top