Credins Bank Ne Flasim Gjuhën Tuaj!

Kurse dhe Fito

cb_depozitat_disneyland_1260x430

Të festojmë sëbashku Ditën Botërore të Kursimeve

31 Tetor 1924 në ditën e fundit të Kongresit  Ndërkombëtar të Kursimeve Bankare në Milano, profesor Filippo Ravizza e shpalli këtë ditë “Ditën Ndërkombëtare të Kursimeve”. Tanimë në shumë vende të botës kjo ditë  është kthyer në një traditë festimesh dhe kursimesh.

Pse festohet Dita  Botërore e Kursimeve?

  • Për të promovuar kulturën e kursimeve.
  • Për të edukuar njerëzit me ndjenjën e kursimit.
  • Për të pasur një ekonomi të sigurt.

Filozofia e Credins Bank përputhet me këto parime, prandaj iu bashkua aktiviteteve ndërkombëtare për “Ditën Botërore të Kursimeve”. Një depozitë kursimesh ndihmon në një të ardhme të sigurt dhe cilësore.

Si festohet Dita Botërore e Kursimeve në Credins Bank?

Duke filluar nga data 31 Tetor 2016 deri më 31 Maj 2017, të gjithë ju që do të hapni një depozitë me afat minimal 25 muaj, automatikisht do të bëheni pjesë e shorteut “Kurse dhe Fito” për një udhëtim në Disneyland Paris me familjen tuaj.

Shorteu Promocional:

Autorizuar nga Ministria e Finanancave me autorizim nr. 520, datë 31/10/2016, Credins Bank sh.a. organizon Shorteun Promocional “Kurse dhe Fito”

Kushtet e pjesëmarrjes:

  • Të hapësh një depozitë të re duke filluar nga 25 muaj.
  • Përfshihen edhe klientët që rinovojnë depozitë gjithashtu duke filluar nga 25 muaj.

Organizimi i shorteut:

Shorteu do të hidhet në datë 9 Qershor 2017, ora 16:30 në zyrat qendrore të Credins Bank, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, Tiranë në prani të përfaqësuesve të Ministrisë së Financës dhe Drejtorisë Rajonale të Tatimeve.

Fituesit do të njoftohen përmes një SMS-je. Credins Bank rezervon të drejtën e refuzimit të dhënies së çmimit në rast se konstaton shkelje të rregullores.

Çmimi i fituar përfshin transportin, hotelin “All inclusive” si edhe tarifën e Disneyland. Çmimi është i patransferueshëm.

Top