Credins Bank We Speak Your Language!


Prepaid Card

Visa Prepaid is a payment card that allows the cardholder to pay for goods and services. The spending limit of the card is decided by the amount of money you deposit in it. Now everybody can have a Prepaid Visa card and it doesn’t matter if you are still a student or haven’t started a job yet. Prepaid card can be used for purchases in internet or point of sales inside or outside the country with ZERO Commission.

Read More


Banka akoma më pranë

Credins Bank dhe Posta Shqiptare më pranë jush me shërbime të reja. Tani ju mund të shfrytëzoni 100 filialet e Postës Shqiptare në të gjithë Shqipërinë për të depozituar para në llogarinë tuaj si dhe të paguani këstin e kredisë. Mjafton të paraqiteni në filialet e Postës Shqiptare me një mjet identifikimi dhe i gjithë procesi është i njëjtë si në degën e bankës.

Read moreNew offer for home loan includes an interest rate ranging from 3.5% Euro!

Apply now

Top